Vaststellingsregeling bedragen 2005 Regeling bekostiging financieel toezicht

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 01-10-2005 t/m 30-06-2012

Vaststellingsregeling bedragen voor 2005, bedoeld in artikel 20 van de Regeling bekostiging financieel toezicht

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Regeling bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

  • 5 Het bedrag, bedoeld in artikel 8, aanhef en onderdeel c, wordt vastgesteld op € 45, met een maximum van € 1000 per kalenderjaar voor een uitgevende instelling, aanbieder of aanvrager van toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina