Vaststellingsregeling tarieven 2005 Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 20-01-2005 t/m 31-12-2012

Vaststellingsregeling voor 2005 van de tarieven, bedoeld in artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het tarief, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren wordt vastgesteld op:

  • a. € 3.100, voor aanvragers, niet van een groep deel uitmakend dan wel deel uitmakend van een groep welke uit minder dan drie rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen bestaat;

  • b. € 4.100, voor aanvragers, deel uitmakend van een groep die uit meer dan twee en minder dan zes rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen bestaat;

  • c. € 5.200, voor aanvragers, deel uitmakend van een groep die uit meer dan vijf en minder dan negen rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen bestaat;

  • d. € 6.200, voor aanvragers deel uitmakend van een groep die uit meer dan acht en minder dan twaalf rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen bestaat;

  • e. € 7.200, voor aanvragers deel uitmakend van een groep die uit meer dan elf rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen bestaat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina