Schenkingsrecht, artikel 67, eerste lid, ten vierde, Successiewet 1956, geen schenkingsrecht [...] kader van de Nationale actie slachtoffers aardbeving Azië

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 27-12-2004 t/m 31-12-2007

Schenkingsrecht, artikel 67, eerste lid, ten vierde, Successiewet 1956, geen schenkingsrecht in het kader van de Nationale actie slachtoffers aardbeving Azië

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Ik keur goed dat geen schenkingsrecht is verschuldigd wegens schenkingen die zijn of zullen worden gedaan in de periode van 27 december 2004 tot en met 31 december 2005 in het kader van de Nationale Actie ‘Help slachtoffers aardbeving Azië’ op de girorekeningen 555, 800800 en 797 van Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). SHO is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties: Artsen zonder Grenzen, Kerkinactie, Cordaid (Memisa en Mensen in Nood), Nederlandse Rode Kruis, Novib (Oxfam Netherlands), Tear Fund, Terre des Hommes, Unicef Nederland en Stichting Vluchteling.

Aan de goedkeuring verbind ik de bepaling dat desgevraagd door de voormelde organisaties ten genoegen van de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch wordt aangetoond dat de bedoelde schenkingen zijn aangewend voor het aangegeven doel.

Voorts wijs ik er op dat het samenwerkingsverband SHO voor de genoemde periode kan worden aangemerkt als een instelling in de zin van artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Terug naar begin van de pagina