Tijdelijke vergoedingenregeling bestuur Bureau Financieel Toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 12-01-2005 t/m 31-12-2005

Tijdelijke vergoedingenregeling bestuur Bureau Financieel Toezicht

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 110, vijfde lid, van de Wet op het notarisambt;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De voorzitter van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1845.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De overige leden van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1035.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vergoedingenregeling bestuur Bureau Financieel Toezicht.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 januari 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina