Beleidsregel rentekosten sanering ambulancediensten en Centrale posten ambulancevervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 11-05-2005 t/m 31-12-2012

Beleid inzake de wijze waarop het College sanering ziekenhuisvoorzieningen invulling geeft aan artikel 7, eerste lid, van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg j° artikel 7a van het Besluit tijdelijke sanering ambulancevervoer voor het onderdeel rentekosten

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij de sanering van ambulancediensten en Centrale posten voor het ambulancevervoer worden:

  • rentekosten over een negatief vermogen voor maximaal een periode van 1 jaar na datum sluiting gesubsidieerd;

  • géén rentekosten over kosten na datum sluiting gesubsidieerd.

Dit besluit is door het College sanering ziekenhuisvoorzieningen vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2005.

Terug naar begin van de pagina