Wet werk en inkomen kunstenaars

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2011

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWWik
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0017837
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagenWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 2. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 3. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
 4. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 5. Besluit SUWI
 6. Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen
 7. Regeling aanwijzing adviserende instelling uitvoering Wet werk en inkomen kunstenaars
 8. Regeling financiering en administratieve uitvoeringsvoorschriften WWIK
 9. Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004
 10. Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ
 11. Regeling Wet werk en inkomen kunstenaars
 12. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 13. Uitvoeringsbesluit WWIK

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XIV
 2. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 5. Beroepswet
  Bijlage: bij de Beroepswet
 6. Besluit Participatiewet
  Artikelen: 1, 4, 8a, 8b
 7. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
  Bijlage: II
 8. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 9. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 43
 10. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Bijlagen: 29nn-2, 29nn
  Artikel: 29nn
 11. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 12. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 13. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 14. Participatiewet
  Artikelen: 13, 15, 48, 60, 60a, 67, 69
 15. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikelen: 1, 15
 16. Regeling Stimuleringssubsidies 1
  Artikel: 14
 17. Regeling aanwijzing adviserende instelling uitvoering Wet werk en inkomen kunstenaars
  Artikel: 1
 18. Regeling financiering en administratieve uitvoeringsvoorschriften WWIK
  Artikelen: 1, 5
 19. Regeling gegevensuitwisseling onderstand BES
  Artikel: 3
 20. Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ
  Artikelen: 1, 2, 3
  Bijlage: 5
 21. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.5.1
 22. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XIX
 23. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 24. Uitvoeringsbesluit WWIK
  Artikelen: 1, 3, 4, 16, 27
  Paragraaf: 6
 25. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 26. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 10, 14
 27. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 7.2, 7.9
 28. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XXI
 29. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIVk
 30. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 31. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 32. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 46
 33. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: XI
 34. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 47
 35. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 28, 48
 36. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 28, 48
 37. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 38. Wet investeren in jongeren
  Artikelen: 39a, 42, 50, 56, 56a, 73
 39. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 40. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 41. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 23
 42. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 30, 34, 37
 43. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 96
 44. Ziektewet
  Artikel: 45g
Terug naar begin van de pagina