Wet werk en inkomen kunstenaars

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsbesluit WWIK

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
    Artikelen: 2, 4, 5a
  2. Wet werk en inkomen kunstenaars
    Artikelen: 78c, 78f

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina