Aanwijzingsbesluit representatieve organisatie organen gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 30-09-2006

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. MC/MO-2536524, houdende aanwijzing van een representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg

De Minister van Volksgwzondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de verzoeken d.d. 9 juni 2003, van de Landelijke Vereniging van Entadministraties, gevestigd te Bunnik en d.d. 23 december 2003, van Arcares, gevestigd te Utrecht:

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

Als representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg voor de categorie:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984.]

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum waarop het in de Staatscourant is geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina