Vaststellingsbesluit subsidieplafond en beleidsvoornemen Subsidieregeling Ministerie [...] Intensivering Bilaterale Betrekkingen – West-Europa)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 30-12-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 december 2004, nr. DWM/991/04, tot vaststelling van een subsidieplafond en voortzetting van een beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (programma Intensivering Bilaterale Betrekkingen – West-Europa)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 1.1.6 en artikel 2.1.5, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

wnd. directeur West- en Midden-Europa

,

J. Douma

Terug naar begin van de pagina