Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen 2005

[Regeling vervallen per 22-12-2005.]
Geldend van 01-09-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 december 2004, nr. TRCJZ/2004/6409, houdende verlening van mandaat en volmacht aan ambtenaren van de Dienst Regelingen (Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen 2005)

Terug naar begin van de pagina