Wijzigingsregeling Richtlijn jaarverslaggeving hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 29-01-2005 t/m 31-07-2008

Wijzigingsregeling Richtlijn jaarverslaggeving hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,Mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

artikel 2.14 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit

Artikel I

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Wijzigt de Richtlijn jaarverslaggeving hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is geplaatst.

  • 2 Deze regeling vindt voor het eerst toepassing op het verslag over het boekjaar 2004.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina