Goedkeuringsbesluit besluit College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

Geldend van 20-12-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2004, nr. IBE/BO-2543400 houdende de goedkeuring van het besluit van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (CSG) betreffende het specialisme klinische psychologie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

artikel 14, eerste lid, van de Wet BIG;

artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG;

– artikel 8, van de Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog;

Besluit:

Het besluit

– aanwijzing van de klinische psychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie en de opleidingseisen voor inschrijving in het register van klinisch psychologen

goed te keuren,

en bepaalt dat, in afwijking van het besluit tot goedkeuring van de Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog, de wettelijke erkenning van de aan het specialisme klinische psychologie verbonden titel klinisch psycholoog, ingaat per 1 januari 2006.

Dit besluit zal samen met het desbetreffende besluit van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina