Besluit mandaatverlening aan en machtiging van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2004, nr. VGP/VBL 2536879, houdende mandaatverlening aan en machtiging van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

Aan de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt mandaat verleend de hoogte vast te stellen van de retributies, die de exploitanten en eigenaren op grond van de artikelen 4a en 5a van het Warenwetbesluit retributies veterinaire controles aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn verschuldigd.

Artikel 2

De Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt gemachtigd om de retributies, bedoeld in artikel 1, te innen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina