Goedkeuringsbesluit besluit CCSF 8-2004 (inschrijving buitenslands gediplomeerde ziekenhuisapothekers)

Geldend van 17-12-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2004, nr. IBE/BO-2543902, houdende de goedkeuring van het besluit CCSF 8-2004 betreffende inschrijving buitenslands gediplomeerde ziekenhuisapothekers

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG;

– artikel 7, eerste lid van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten in de Pharmacie;

Besluit:

Het besluit

CCSF 8-2004 inzake inschrijving van ziekenhuisapothekers met een buitenlands diploma ziekenhuisfarmacie in het register van ziekenhuisapothekers

goed te keuren.

Dit besluit zal samen met het desbetreffende besluit van het Centraal College Specialisten Farmacie worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina