Regeling aanpassing beroepskostenvergoeding leden Tweede Kamer

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-02-2005 t/m 30-06-2013

Aanpassing beroepskostenvergoeding leden Tweede Kamer

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1. Aanpassing beroepskostenvergoeding leden Tweede Kamer

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2. Aanpassing verblijfkosten leden Tweede Kamer

[Vervallen per 01-07-2013]

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer luiden de bedragen, bedoeld in artikel 8, tweede en derde lid, van die wet op jaarbasis vanaf 1 januari 2005 als volgt:

Reisafstand

Ingevolge art. 8 lid 2

Ingevolge art. 8 lid 3

0 km

€ 5.418,70

€ 11.288,96

10 km

€ 8.963,80

€ 18.674,58

75 km

€ 12.374,80

€ 25.780,83

150 km

€ 16.543,80

€ 34.466,25

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina