Regeling aanpassing beroepskostenvergoeding leden Eerste Kamer

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-02-2005 t/m 30-06-2013

Regeling aanpassing beroepskostenvergoeding leden Eerste Kamer

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1. Aanpassing beroepskostenvergoeding leden Eerste Kamer

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2. Aanpassing verblijfkosten leden Eerste Kamer

[Vervallen per 01-07-2013]

Gelet op artikel 19 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer luiden de bedragen, bedoeld in artikel 18, tweede en derde lid, van die wet op jaarbasis vanaf 1 januari 2005 als volgt:

Reisafstand

Ingevolge art. 18 lid 2

Ingevolge art. 18 lid 3

0 km

261,38

544,19

10 km

2.602,53

5.421,51

75 km

5.206,08

10.846,08

150 km

8.460,01

17.625,52

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina