Beschikking aanwijzing adviserende instelling uitvoering Wet werk en inkomen kunstenaars

[Regeling vervallen per 01-05-2010.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 30-04-2010

Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/04/84801b, houdende aanwijzing van de adviserende instelling in het kader van de uitvoering van de Wet werk en inkomen kunstenaars

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 35, eerste lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2010]

De Stichting Kunstenaars & CO te Amsterdam wordt aangewezen als instelling die tot taak heeft het college in het kader van de uitvoering van de Wet werk en inkomen kunstenaars van advies te dienen of:

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2010]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina