Besluit opschorting subsidieverlening Programma Bilaterale Samenwerking met Indonesië

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-12-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 17 december 2004, nr. DAO-1043, tot opschorting van subsidieverlening in het kader van het Programma Bilaterale Samenwerking met Indonesië

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2006]

Tot een nader door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking te bepalen datum zal geen subsidieverlening plaatsvinden op grond van artikel 1.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Programma Bilaterale Samenwerking met Indonesië, zoals omschreven in het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 29 april 2003, nr. DAO-0236-03, tot vaststelling van beleidsvoornemens en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
voor deze:
de

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos

Terug naar begin van de pagina