Vaststellingsbesluit subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond Dakar 2005)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-12-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 17 december 2004, nr. DAK/AMBO/668/04a, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiering op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond Dakar 2005)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.3.3 t/m 2.3.9 en 2.3.14, eerste lid van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 2.3.3 t/m 2.3.9 en 2.3.14, eerste lid van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse vertegenwoordiging in Dakar geldt voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 een subsidieplafond van € 12.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
voor deze:
de

Ambassadeur

,

J. van Aggelen

Terug naar begin van de pagina