Wet financiering sociale verzekeringen

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 49

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 11
 2. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 6.2
 3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 36

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  Verwijzingen naar Afdeling 6

   Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

   1. Ziektewet
    Artikel 14
   2. Wet op de loonbelasting 1964
    Artikel 11c
   3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
    Artikel 13
   4. Werkloosheidswet
    Artikel 14
   5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
    Artikel 734k
   6. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
    Artikel 29
   7. Wet arbeid en zorg
    Artikelen 3:13, 4:2b, 6:3
   8. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikel 65
   9. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel 12
   10. Besluit Wfsv
    Artikel 2.5
   11. Regeling Wfsv
    Artikel 3.3

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 01-01-2024)

   Opmerking

   - Geen opmerking -

   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   Wijziging 23-12-2015
   samen met
   23-12-2015
   Stb. 2015, 547
   samen met
   Stb. 2015, 542
   34194
   samen met
   34304
   Alg. 1
   01-01-2018 Vervallen 23-12-2015 Stb. 2015, 542 34304 14-06-2017 Stb. 2017, 272 Alg. 2
   01-01-2017 Wijziging 14-12-2016 Stb. 2016, 519 34578 14-12-2016 Stb. 2016, 520
   01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 547 34194 23-12-2015 Stb. 2015, 548
   Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
   01-05-2015 Wijziging 01-04-2015 Stb. 2015, 154 33981 14-04-2015 Stb. 2015, 156
   01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
   01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 323 33284 12-07-2012 Stb. 2012, 324
   Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 06-02-2012 Stb. 2012, 45 Alg. 3
   01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
   Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
   01-01-2010 Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
   01-10-2009 Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
   01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
   Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 598 31707 29-12-2008 Stb. 2008, 599
   01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
   01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
   Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
   Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 15-12-2005 Stb. 2005, 717

   Opmerkingen

   1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/542. In Stb. 2015/548 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2021.1)
   2. Artikel 6.2 van Stb. 2015/542 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
   3. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
   Naar boven