Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting Wfsv
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0017745
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2011
 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013
 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor de Sociale Verzekeringsbank
 6. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
 7. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022
 11. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2023
 12. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
 13. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015
 14. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016
 15. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
 16. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2018
 17. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren AWBZ 2014
 18. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
 19. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
 20. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
 21. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2011
 22. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012
 23. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2013
 24. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2010
 25. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010
 26. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
 27. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2008
 28. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2009
 29. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2010
 30. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011
 31. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2012
 32. Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007
 33. Besluit gedifferentieerde premie WGA 2013
 34. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2014
 35. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2015
 36. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2016
 37. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2017
 38. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2018
 39. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2019
 40. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2020
 41. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2021
 42. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2022
 43. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2023
 44. Besluit langdurige zorg
 45. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007
 46. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008
 47. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2009
 48. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010
 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2011
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2012
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2014
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2015
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2020
 59. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2021
 60. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2022
 61. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2023
 62. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2006
 63. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2007
 64. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2008
 65. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2009
 66. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010
 67. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2011
 68. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2012
 69. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2013
 70. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2014
 71. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2015
 72. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2016
 73. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2017
 74. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2018
 75. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2019
 76. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2020
 77. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2021
 78. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2022
 79. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2023
 80. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2018
 81. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2019
 82. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2020
 83. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2021
 84. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2022
 85. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2023
 86. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
 87. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
 88. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
 89. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
 90. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
 91. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
 92. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
 93. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014
 94. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2015
 95. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2016
 96. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017
 97. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
 98. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008
 99. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009
 100. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2010
 101. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011
 102. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012
 103. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013
 104. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014
 105. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015
 106. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016
 107. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017
 108. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018
 109. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2019
 110. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2020
 111. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2021
 112. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2022
 113. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2023
 114. Besluit Wfsv
 115. Liquiditeitsregeling Centrale Sociale Verzekeringsfondsen
 116. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2009
 117. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2009
 118. Regeling financiering bijstand buitenland
 119. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
 120. Regeling SUWI
 121. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
 122. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018
 123. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019
 124. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020
 125. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021
 126. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2022
 127. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2023
 128. Regeling vaststelling bijdragen kosten heffingskortingen 2009
 129. Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen
 130. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006
 131. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007
 132. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008
 133. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2009
 134. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2010
 135. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011
 136. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012
 137. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2013
 138. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2014
 139. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz
 140. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2015
 141. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2016
 142. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2017
 143. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2018
 144. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
 145. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
 146. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
 147. Regeling vaststelling Rijksbijdrage kosten heffingskortingen en Ouderdomsfonds 2023
 148. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 149. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 150. Regeling Wfsv
 151. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
 152. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
 153. Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
 154. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
 155. SZW-intrekkingsregeling 2008
 156. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 157. Verzamelbesluit SZW 2017
 158. Verzamelbesluit SZW 2022
 159. Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
 160. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 161. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 162. Wijzigingsregeling Regeling Wfsv (inwerkingtreding Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)
 163. Wijzigingsregeling Regeling Wfsv, enz. (vereenvoudiging verantwoording en afdracht uitvoeringskosten van enkele begrotingsgefinancierde regelingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit heffingskortingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: VIII
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.5
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 9
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 1, 13
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:21
  Bijlagen: 2, 3
 7. Belastingplan 2005
  Artikel: XXXI
 8. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 3
 9. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1, 5.13
 10. Besluit Wfsv
  Artikel: 1.1
 11. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21a
 12. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 2:2
 13. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel: 1
 14. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21a
 15. Besluit correctieverplichting
  Tekst: tekst
 16. Besluit heffingskortingen
  Tekst: tekst
 17. Besluit houdende beperking van een uitkering krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht 1948, Stb. I 543
  Artikel: 4
 18. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 3, 13
  Bijlage: 1
 19. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikel: 1
 20. Circulaire Percentage WGA-premieverhaal 2010 (voorzitters waterschappen)
  Tekst: tekst
 21. Circulaire WGA premieverhaal 2010
  Tekst: tekst
 22. Circulaire WGA-premieverhaal naar 0,0%
  Tekst: tekst
 23. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 24. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2008
  Tekst: tekst
 25. Circulaire Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2012 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 26. Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009
  Tekst: tekst
 27. Circulaire wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2011 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 28. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 29. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: VI
 30. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 43, 44, 47, 49, 51
 31. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 32. Participatiewet
  Artikel: 2
 33. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Tekst: tekst
 34. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Tekst: tekst
 35. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2021
  Tekst: tekst
 36. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 2.5, 4.1
 37. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 38. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikelen: 6, 13
 39. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel: 4
 40. Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten
  Artikel: 6
 41. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel: 6
 42. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
  Artikel: 1
 43. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 11
 44. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 45. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
  Artikel: 1
 46. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
  Artikel: 1
 47. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
  Artikel: 1
 48. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.3.1
 49. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: VIII
 50. SZW-intrekkingsregeling 2008
 51. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 52. Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  Artikel: 2
 53. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikelen: 10, 10a
 54. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel: 1
 55. Toeslagenwet
  Artikel: 15
 56. Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikel: 6
 57. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 4
 58. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
  Artikel: 6
 59. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 45a
 60. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Bijlage: bijlage
 61. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: VIII
 62. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: XIII, XXVII
 63. Verzamelwet SZW 2013
  Artikelen: XIII, XXVIII
 64. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XVII
 65. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XVII
 66. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XIX
 67. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XV
 68. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XVI
 69. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XIV
 70. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XIV
 71. Verzamelwet SZW 2023
  Artikel: XIV
 72. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XII
 73. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: VI
 74. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 75. Werkloosheidswet
  Artikel: 66
 76. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.5, 2.14, 2.18
 77. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: III
 78. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikelen: 6, 8
 79. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: II
 80. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: VII
 81. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 12
 82. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 16
 83. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 11
 84. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: IV
 85. Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
  Artikel: II
 86. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 25
 87. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 25
 88. Wet langdurige zorg
  Artikel: 11.2.4
 89. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 84
 90. Wet op de Sociaal-Economische Raad
  Artikel: 54
 91. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 27
 92. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: VII
 93. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 33, 61, 73
 94. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 1.1, 5.1
 95. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: II
 96. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: VIIIb
 97. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: VII
 98. Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2010 sector Rijk
  Tekst: tekst
 99. Wijzigingswet Participatiewet, enz. (verplichten beschut werk, quotum arbeidsbeperkten en openstellen Praktijkroute)
  Artikel: II
 100. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: V
 101. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XIV
 102. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: V
 103. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36309
Aanhangig 36449
Aanhangig 36486
Wijziging 14-12-2016
samen met
17-11-2016
Stb. 2016, 519
samen met
Stb. 2016, 444
34578
samen met
34514
Wijziging 17-11-2016
samen met
14-11-2016
samen met
23-12-2015
samen met
23-12-2015
Stb. 2016, 444
samen met
Stb. 2016, 471
samen met
Stb. 2015, 547
samen met
Stb. 2015, 542
34514
samen met
34528
samen met
34194
samen met
34304
Wijziging 14-11-2016
samen met
23-12-2015
Stb. 2016, 471
samen met
Stb. 2015, 542
34528
samen met
34304
Wijziging 01-04-2015 Stb. 2015, 154 33981
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243
Wijziging 26-11-2014
samen met
10-07-2014
samen met
20-12-2012
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 276
samen met
Stb. 2012, 675
33988
samen met
33327
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 569 31566
Wijziging 22-12-2005
samen met
06-10-2005
Stb. 2005, 708
samen met
Stb. 2005, 525
30238
samen met
30124
Wijziging 22-12-2005
samen met
23-12-2004
Stb. 2005, 708
samen met
Stb. 2004, 731
30238
samen met
29718
Wijziging 22-12-2005
samen met
22-12-2005
samen met
23-12-2004
Stb. 2005, 711
samen met
Stb. 2005, 708
samen met
Stb. 2004, 720
30238
samen met
29677
01-01-2032 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 627
01-01-2025 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 542 36208 24-04-2023 Stb. 2023, 155
Wijziging 16-10-2023 Stb. 2023, 381 08-11-2023 Stb. 2023, 408
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 544
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
t/m 01-01-2022 1) Wijziging 30-11-2022 Stb. 2022, 499 35394 30-11-2022 Stb. 2022, 499
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 03-02-2021 Stb. 2021, 102 35556 27-08-2021 Stb. 2021, 411
Wijziging 11-12-2019
samen met
14-11-2018
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2018, 451
35275
samen met
34967
17-11-2018 Stb. 2018, 452
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 05-12-2019
samen met
11-07-2019
Stb. 2019, 474
samen met
Stb. 2019, 266
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 234 34699 20-02-2019 Stb. 2019, 76
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 05-12-2019
samen met
11-07-2019
Stb. 2019, 474
samen met
Stb. 2019, 266
Wijziging 18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 504
35302
samen met
35026
18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 504
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 17-04-2019 Stb. 2019, 166
t/m 01-05-2015 2) , t/m 01-12-2018 3) , t/m 01-01-2018 4) Wijziging 13-11-2019 Stb. 2019, 440 34956 25-11-2019 Stb. 2019, 441
t/m 29-06-2018 5) Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 29-05-2019 Stb. 2019, 219
Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 30-11-2018 Stb. 2018, 454
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
t/m 25-05-2018 6) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 29-11-2017 Stb. 2017, 484
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 99 34333 12-05-2017 Stb. 2017, 208
Wijziging 14-11-2016
samen met
23-12-2015
Stb. 2016, 471
samen met
Stb. 2015, 542
34528
samen met
34304
14-06-2017 Stb. 2017, 272
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498
Wijziging 14-12-2016 Stb. 2016, 519 34578 14-12-2016 Stb. 2016, 520
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 221 34336 08-06-2016 Stb. 2016, 222
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
t/m 01-07-2016 7) , t/m 01-01-2016 8) Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 14-10-2015 Stb. 2015, 377
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 221 34336 08-06-2016 Stb. 2016, 222
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 547 34194 23-12-2015 Stb. 2015, 548
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 14-10-2015 Stb. 2015, 377
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
t/m 01-07-2015 9) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 01-04-2015 Stb. 2015, 154 33981 14-04-2015 Stb. 2015, 156
Wijziging 28-01-2015 Stb. 2015, 28 34015 28-01-2015 Stb. 2015, 29
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 17-12-2014 Stb. 2014, 566
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
t/m 01-01-2014 10) Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 02-06-2014
samen met
02-06-2014
Stb. 2014, 197
samen met
Stb. 2014, 196
33847
samen met
33610
02-06-2014 Stb. 2014, 196
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 22-12-2011
samen met
06-06-2011
Stb. 2011, 642
samen met
Stb. 2011, 288
33007
samen met
32131
22-12-2011
samen met
06-06-2011
Stb. 2011, 642
samen met
Stb. 2011, 288
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 18-12-2013
samen met
23-12-2009
Stb. 2013, 566
samen met
Stb. 2009, 611
t/m 01-01-2014 11) Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
t/m 19-10-2013 12) Wijziging 07-05-2014 Stb. 2014, 167 33855 07-05-2014 Stb. 2014, 167
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 583 33819 18-12-2013 Stb. 2013, 583
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 13-10-2012 Stb. 2012, 483
Wijziging 19-06-2013
samen met
04-10-2012
Stb. 2013, 236
samen met
Stb. 2012, 464
33556
samen met
33241
13-10-2012 Stb. 2012, 483
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
t/m 01-01-2013 13) Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 498 33481 11-12-2013 Stb. 2013, 541
t/m 01-01-2013 14) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012 Stb. 2012, 483
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 327 33212 24-08-2012 Stb. 2012, 387
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 323 33284 12-07-2012 Stb. 2012, 324
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 06-02-2012 Stb. 2012, 45
t/m 01-01-2009 15) Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
Wijziging 01-11-2012
samen met
06-06-2011
samen met
06-06-2011
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2011, 288
samen met
Stb. 2011, 288
33245
samen met
32131
samen met
32131
06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
t/m 01-01-2012 16) Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224 33065 04-06-2012 Stb. 2012, 251
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
t/m 01-01-2006 17) Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 575 32454 15-12-2011 Stb. 2011, 627
Wijziging 29-09-2011 Stb. 2011, 481 32696 08-12-2011 Stb. 2011, 609
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 16-12-2010
samen met
23-12-2009
Stb. 2010, 838
samen met
Stb. 2009, 609
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 21-04-2011 Stb. 2011, 231 32521 24-05-2011 Stb. 2011, 259
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297
t/m 01-01-2009 18) Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 287 31869 02-07-2009 Stb. 2009, 288
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 598 31707 27-11-2009 Stb. 2009, 600
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
t/m 01-01-2008 19) , t/m 01-01-2009 20) , t/m 01-04-2009 21) Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 598 31707 29-12-2008 Stb. 2008, 599
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 29-12-2008 Stb. 2008, 591
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 414 31357 08-10-2008 Stb. 2008, 415
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 567 31106 14-12-2007 Stb. 2007, 558
t/m 01-01-2006 22) , t/m 01-01-2007 23) Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 557 31050 14-12-2007 Stb. 2007, 558
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
Wijziging 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
rectificatie in
Stb. 2007, 376
31206
samen met
30322
20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
t/m 01-07-2007 24) Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 567 31106 20-12-2007 Stb. 2007, 567
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 559 30667 11-12-2006 Stb. 2006, 702
t/m 01-01-2006 25) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 13-04-2006 Stb. 2006, 223 30444 25-04-2006 Stb. 2006, 224
Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 22-12-2005 Stb. 2005, 708
Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 713 30314 22-12-2005 Stb. 2005, 714
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 382 30016 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 122na1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 38b , Artikel 38f2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 38b , Artikel 38f , Artikel 122n3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 122na4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 95 , Artikel 975)
 6. Heeft betrekking op Artikel 38d6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 122e7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 48a , Artikel 48b , Artikel 38f8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 38b , Artikel 38d9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 117b10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 1611)
 12. Heeft betrekking op Artikel 3812)
 13. Heeft betrekking op Artikel 10013)
 14. Heeft betrekking op Artikel 12 , Artikel 21a14)
 15. Heeft betrekking op Artikel 9015)
 16. Heeft betrekking op Artikel 104 , Artikel 117b16)
 17. Heeft betrekking op Artikel 1617)
 18. Heeft betrekking op Artikel 818)
 19. Heeft betrekking op Artikel 4019)
 20. Heeft betrekking op Artikel 11720)
 21. Heeft betrekking op Artikel 122e21)
 22. Heeft betrekking op Artikel 11422)
 23. Heeft betrekking op Artikel 11723)
 24. Heeft betrekking op Artikel 115 , Artikel 11724)
 25. Heeft betrekking op Artikel 105 , Artikel 117 , Artikel 117b , Artikel 122b , Artikel 122e25)
Naar boven