Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 22-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 91

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2011
 2. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012
 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor de Sociale Verzekeringsbank
 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
 6. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
 7. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2023
 11. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
 12. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015
 13. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016
 14. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
 15. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2018
 16. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren AWBZ 2014
 17. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
 18. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
 19. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
 20. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2011
 21. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012
 22. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2013
 23. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2010
 24. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010
 25. Besluit langdurige zorg
 26. Besluit Wfsv
 27. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2009
 28. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2009
 29. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 30. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 31. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 43
 3. Wet langdurige zorg
  Artikel: 9.1.3
 4. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 4

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 32b, 82a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36486 Aanh. 1
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
01-10-2006 Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
01-01-2006 Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 15-12-2005 Stb. 2005, 717

Opmerkingen

 1. 1)
Naar boven