Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 87a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikelen: 2, 3
 2. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.5
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 83
 4. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 4

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 32b, 82a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Nieuw 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Naar boven