Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 38d

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit SUWI
  Artikelen: 3.2, 3.2a, 3.3, 3.4
 2. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.24, 2.27
 3. Regeling SUWI
  Artikel: 3.13
 4. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 38b, 38h, 124b
 5. Ziektewet
  Artikel: 29b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 4a

 1. Besluit SUWI
  Artikel 3.2a
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 122n
 3. Regeling Wfsv
  Artikelen 3.27*, 3.31, 3.36

Verwijzingen naar Afdeling 4

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Ziektewet
   Artikel 14
  2. Wet op de loonbelasting 1964
   Artikel 11c
  3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
   Artikel 13
  4. Werkloosheidswet
   Artikel 14
  5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
   Artikel 734k
  6. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
   Artikel 29
  7. Wet arbeid en zorg
   Artikelen 3:13, 4:2b, 6:3
  8. Wet financiering sociale verzekeringen
   Artikel 65
  9. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
   Artikel 12
  10. Besluit Wfsv
   Artikel 2.5
  11. Regeling Wfsv
   Artikel 3.3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Aanhangig 36449
  28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
  01-02-2017 Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498
  01-01-2017 Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
  11-12-2015 t/m 01-07-2015 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
  01-05-2015 Nieuw 01-04-2015 Stb. 2015, 154 33981 14-04-2015 Stb. 2015, 156
  Naar boven