Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Ziektewet
   Artikel 14
  2. Wet op de loonbelasting 1964
   Artikel 11c
  3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
   Artikel 13
  4. Werkloosheidswet
   Artikel 14
  5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
   Artikel 734k
  6. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
   Artikel 29
  7. Wet arbeid en zorg
   Artikelen 3:13, 4:2b, 6:3
  8. Wet financiering sociale verzekeringen
   Artikel 65
  9. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
   Artikel 12
  10. Besluit Wfsv
   Artikel 2.5
  11. Regeling Wfsv
   Artikel 3.3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 23-12-2004
  samen met
  22-12-2005
  Stb. 2004, 720
  samen met
  Stb. 2005, 708
  29677
  samen met
  30238
  Alg. 1
  01-01-2020 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 17-04-2019 Stb. 2019, 166
  01-01-2018 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
  01-01-2017 Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 221 34336 08-06-2016 Stb. 2016, 222
  16-05-2014 t/m 19-10-2013 Wijziging 07-05-2014 Stb. 2014, 167 33855 07-05-2014 Stb. 2014, 167
  01-01-2014 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012 Stb. 2012, 483
  01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
  Nieuw 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
  Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649 Alg. 2

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stb. 2005/708. Bij Stb. 2005/717 was de inwerkingtreding voorzien voor 01-01-2006.1)
  2. De wijziging kan niet worden doorgevoerd.2)
  Naar boven