Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 03-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 112
 2. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
  Artikel: 6
 3. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 8
 4. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 3
 5. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 6. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 1
 7. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 8. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 629
 9. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 22a, 25
 10. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: 16, 19, 22
 11. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel: 8
 12. Regeling Wfsv
  Artikelen: 3.1, 3.3, 3.4, 3.4a
 13. Regeling onkostenvergoedingen gewezen defensiepersoneel
  Artikel: 5
 14. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
  Artikelen: 4, 5
 15. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018
  Artikelen: 3, 4
 16. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019
  Artikel: 3
 17. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020
  Artikel: 3
 18. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021
  Artikel: 3
 19. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2022
  Artikel: 3
 20. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2023
  Artikel: 3
 21. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
  Artikelen: 6, 7
 22. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
  Artikelen: 6, 7
 23. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
  Artikelen: 6, 7
 24. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
  Artikel: 6
 25. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikel: 7
 26. Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
  Artikel: 6
 27. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
  Artikel: 7
 28. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 5, 15b
 29. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikel: 1
 30. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 6
 31. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 8
 32. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 8
 33. Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers
  Artikel: 6
 34. Werkloosheidswet
  Artikelen: 1b, 47, 58, 61a, 64
 35. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.11
 36. Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 3
 37. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 3:13, 4:2b, 5:6, 6:3
 38. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 18, 19
 39. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikel: 29
 40. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 14, 84
 41. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 5, 14, 24, 33
 42. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
  Artikel: 10
 43. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 5
 44. Wet uniformering loonbegrip
  Artikel: XXXVII
 45. Wet verhoging daglonen WAO, WWV en WW
  Artikel: 3
 46. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 13, 21, 52, 61
 47. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 15
 48. Ziektewet
  Artikelen: 15, 31, 68, 76a
 49. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 42

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen 28, 67
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen 36, 38
 3. Besluit Wfsv
  Artikel 2.5

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Ziektewet
  Artikel 14
 2. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel 11c
 3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 13
 4. Werkloosheidswet
  Artikel 14
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 734k
 6. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel 29
 7. Wet arbeid en zorg
  Artikelen 3:13, 4:2b, 6:3
 8. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 65
 9. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 12
 10. Besluit Wfsv
  Artikel 2.5
 11. Regeling Wfsv
  Artikel 3.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
02-08-2022 Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
01-01-2022 Wijziging 03-02-2021 Stb. 2021, 102 35556 27-08-2021 Stb. 2021, 411
01-07-2020 Wijziging 14-11-2018
samen met
11-12-2019
Stb. 2018, 451
samen met
Stb. 2019, 483
34967
samen met
35275
17-11-2018 Stb. 2018, 452
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45 Alg. 1
28-12-2012 Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 22-12-2005 Stb. 2005, 708

Opmerkingen

 1. Artikel XXXVII, eerste lid, van Stb. 2011/288 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven