Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 07-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 2:2, 3:2, 3:6, 4:1
 2. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 3. Besluit beslagvrije voet
  Artikel: 1
 4. Besluit passende arbeid WW en ZW
  Artikel: 1
 5. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 3, 12c, 14
 6. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: bij artikel 13, eerste lid, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, respectievelijk artikel 15, eerste lid, van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, 1
 7. Kortingsbesluit WIV
  Artikel: 2
 8. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 2
 9. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 7, 10, 11a
 10. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikelen: 2, 4
 11. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: bij artikel 13, eerste lid, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, respectievelijk artikel 15, eerste lid, van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, 1
 12. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: 1, 1
 13. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 3.19
 14. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.74
 15. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 17
 16. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 27
 17. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: 1, 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen 28, 67
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen 36, 38
 3. Besluit Wfsv
  Artikel 2.5

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Ziektewet
  Artikel 14
 2. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel 11c
 3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 13
 4. Werkloosheidswet
  Artikel 14
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 734k
 6. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel 29
 7. Wet arbeid en zorg
  Artikelen 3:13, 4:2b, 6:3
 8. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 65
 9. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 12
 10. Besluit Wfsv
  Artikel 2.5
 11. Regeling Wfsv
  Artikel 3.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
16-07-2014 t/m 01-01-2014 Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
01-01-2013 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
01-01-2012 t/m 01-01-2006 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Naar boven