Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 12-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018
 2. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019
 3. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020
 4. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021
 5. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2022
 6. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2023
 7. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006
 8. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007
 9. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008
 10. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2009
 11. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2010
 12. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011
 13. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012
 14. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2013
 15. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2014
 16. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz
 17. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2015
 18. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2016
 19. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2017
 20. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2018
 21. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
 22. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
 23. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Wfsv
  Artikel: 3.3
 2. Regeling Wfsv
  Artikel: 2.6
 3. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
  Artikelen: 2, 3
 4. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018
  Artikelen: 1, 2
 5. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019
  Artikelen: 1, 2
 6. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020
  Artikelen: 1, 2
 7. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021
  Artikelen: 1, 2
 8. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2022
  Artikelen: 1, 2
 9. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2023
  Artikelen: 1, 2
 10. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006
  Artikel: 1
 11. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007
  Artikel: 1
 12. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008
  Artikel: 1
 13. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2009
  Artikel: 1
 14. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2010
  Artikel: 1
 15. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011
  Artikel: 1
 16. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012
  Artikel: 1
 17. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2013
  Artikel: 1
 18. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2014
  Artikel: 1
 19. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz
  Artikel: 1
 20. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2015
  Artikel: 1
 21. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2016
  Artikel: 1
 22. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2017
  Artikel: 1
 23. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2018
  Artikel: 1
 24. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
  Artikelen: 8, 9
 25. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
  Artikelen: 8, 9
 26. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
  Artikelen: 8, 9
 27. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 10
 28. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
 29. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 21, 21b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-01-2006 Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Naar boven