Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit Wfsv
    Artikel: 3.3
  2. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
    Tekst: tekst
  3. Regeling Wfsv
    Artikelen: 2.2, 2.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 19-12-2018
samen met
18-12-2019
Stb. 2018, 504
samen met
Stb. 2019, 510
35026
samen met
35302
19-12-2018
samen met
18-12-2019
Stb. 2018, 504
samen met
Stb. 2019, 510
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 583 33819 18-12-2013 Stb. 2013, 583
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
01-01-2010 t/m 01-01-2009 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Naar boven