Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 09-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 99

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikelen: 93, 100

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

  1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikelen 32b, 82a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 Alg. 1
Wijziging 20-12-2012
samen met
26-11-2014
samen met
10-07-2014
Stb. 2012, 675
samen met
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 276
33327
samen met
33988
Alg. 2, Inwtr. 3
01-04-2020 Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 11-07-2019
samen met
05-12-2019
Stb. 2019, 266
samen met
Stb. 2019, 474
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 234 34699 20-02-2019 Stb. 2019, 76
01-01-2020 Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484 Alg. 4
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 11-07-2019
samen met
05-12-2019
Stb. 2019, 266
samen met
Stb. 2019, 474
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
01-01-2014 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012 Stb. 2012, 483
01-08-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 15-12-2005 Stb. 2005, 717

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/504.2)
  3. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/332 gesteld op 1 september 2014.3)
  4. De tekst van onderdeel f en g is vastgesteld in Stb. 2018/234.4)
Naar boven