Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 27-11-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 95

Informatie geldend op 02-08-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit SUWI
  Artikel: 5.14
 3. Besluit Wfsv
  Artikelen: 1.1, 2.10, 2.5, 2.6
 4. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 43, 44
 5. Regeling Wfsv
  Artikel: 5.1
 6. Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 7. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 38, 59, 96

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 32b, 82a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-06-2019 t/m 29-06-2018 Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 29-05-2019 Stb. 2019, 219
16-05-2014 Wijziging 07-05-2014 Stb. 2014, 167 33855 07-05-2014 Stb. 2014, 167
01-01-2006 Nieuwe-regeling 16-12-2004 Stb. 2005, 36 29529 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Naar boven