Wet financiering sociale verzekeringen

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWfsv
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0017745
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2011
 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013
 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor de Sociale Verzekeringsbank
 6. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
 7. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015
 11. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016
 12. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
 13. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2018
 14. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren AWBZ 2014
 15. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
 16. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
 17. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
 18. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2011
 19. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012
 20. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2013
 21. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2010
 22. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010
 23. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
 24. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2008
 25. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2009
 26. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2010
 27. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011
 28. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2012
 29. Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007
 30. Besluit gedifferentieerde premie WGA 2013
 31. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2014
 32. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2015
 33. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2016
 34. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2017
 35. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2018
 36. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2019
 37. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2020
 38. Besluit langdurige zorg
 39. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007
 40. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008
 41. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2009
 42. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010
 43. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2011
 44. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2012
 45. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013
 46. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2014
 47. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2015
 48. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016
 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2020
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2006
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2007
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2008
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2009
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2011
 59. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2012
 60. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2013
 61. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2014
 62. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2015
 63. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2016
 64. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2017
 65. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2018
 66. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2019
 67. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2020
 68. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2018
 69. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2019
 70. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2020
 71. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
 72. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
 73. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
 74. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
 75. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
 76. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
 77. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
 78. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014
 79. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2015
 80. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2016
 81. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017
 82. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
 83. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008
 84. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009
 85. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2010
 86. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011
 87. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012
 88. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013
 89. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014
 90. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015
 91. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016
 92. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017
 93. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018
 94. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2019
 95. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2020
 96. Besluit Wfsv
 97. Liquiditeitsregeling Centrale Sociale Verzekeringsfondsen
 98. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2009
 99. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2009
 100. Regeling financiering bijstand buitenland
 101. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
 102. Regeling SUWI
 103. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
 104. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018
 105. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019
 106. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020
 107. Regeling vaststelling bijdragen kosten heffingskortingen 2009
 108. Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen
 109. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006
 110. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007
 111. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008
 112. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2009
 113. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2010
 114. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011
 115. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012
 116. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2013
 117. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2014
 118. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz
 119. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2015
 120. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2016
 121. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2017
 122. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2018
 123. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
 124. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
 125. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
 126. Regeling vaststelling rijksbijdrage kosten heffingskortingen 2020
 127. Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds 2020
 128. Regeling vaststelling rijksbijdrage transitievergoedingen onderwijs
 129. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 130. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 131. Regeling Wfsv
 132. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
 133. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
 134. Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
 135. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
 136. SZW-intrekkingsregeling 2008
 137. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 138. Verzamelbesluit SZW 2017
 139. Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
 140. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 141. Wijzigingsregeling Regeling Wfsv (inwerkingtreding Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)
 142. Wijzigingsregeling Regeling Wfsv, enz. (vereenvoudiging verantwoording en afdracht uitvoeringskosten van enkele begrotingsgefinancierde regelingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: VIII
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.5
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 9
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 1, 13
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:21
  Bijlage: 3
 7. Belastingplan 2005
  Artikel: XXXI
 8. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1, 5.13
 9. Besluit Wfsv
  Artikel: 1.1
 10. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21a
 11. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 2:2
 12. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel: 1
 13. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21a
 14. Besluit houdende beperking van een uitkering krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht 1948, Stb. I 543
  Artikel: 4
 15. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 3, 13
  Bijlage: 1
 16. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikel: 1
 17. Circulaire Percentage WGA-premieverhaal 2010 (voorzitters waterschappen)
  Tekst: tekst
 18. Circulaire WGA premieverhaal 2010
  Tekst: tekst
 19. Circulaire WGA-premieverhaal naar 0,0%
  Tekst: tekst
 20. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 21. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2008
  Tekst: tekst
 22. Circulaire Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2012 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 23. Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009
  Tekst: tekst
 24. Circulaire wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2011 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 25. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 26. Inkomstenbelasting, fiscale partnerregeling en heffingskortingen
  Tekst: tekst
 27. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: VI
 28. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 43, 44, 47, 49, 51
 29. Loonheffingen, correctieverplichting
  Tekst: tekst
 30. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 31. Participatiewet
  Artikel: 2
 32. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Tekst: tekst
 33. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Tekst: tekst
 34. Regeling SUWI
  Artikel: 1.1
 35. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 2.5, 4.1
 36. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 37. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikelen: 6, 13
 38. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel: 4
 39. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel: 6
 40. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
  Artikel: 1
 41. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 11
 42. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 43. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 44. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
  Artikel: 1
 45. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
  Artikel: 1
 46. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
  Artikel: 1
 47. Regeling verstrekking jaarloongegevens 2006
  Artikel: 1
 48. Regeling verstrekking jaarloongegevens 2007
  Artikel: 1
 49. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.3.1
 50. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: VIII
 51. SZW-intrekkingsregeling 2008
 52. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 53. Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  Artikel: 2
 54. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikelen: 10, 10a
 55. Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie
  Artikel: 3.3
 56. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel: 1
 57. Toeslagenwet
  Artikel: 15
 58. Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikel: 6
 59. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 4
 60. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
  Artikel: 6
 61. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 45a
 62. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Bijlage: bijlage
 63. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: VIII
 64. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: XIII, XXVII
 65. Verzamelwet SZW 2013
  Artikelen: XIII, XXVIII
 66. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XVII
 67. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XVII
 68. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XIX
 69. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XV
 70. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XVI
 71. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XIV
 72. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XII
 73. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: VI
 74. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 75. Werkloosheidswet
  Artikel: 66
 76. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.5, 2.14, 2.18
 77. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: III
 78. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikelen: 6, 8
 79. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: II
 80. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 12
 81. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 16
 82. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 11
 83. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: IV
 84. Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
  Artikel: II
 85. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 25
 86. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 25
 87. Wet langdurige zorg
  Artikel: 11.2.4
 88. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Hoofdstuk: 6
 89. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 84
 90. Wet op de Sociaal-Economische Raad
  Artikel: 54
 91. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 27
 92. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: VII
 93. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 33, 61, 73
 94. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 1.1, 5.1
 95. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: II
 96. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: VIIIb
 97. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: VII
 98. Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2010 sector Rijk
  Tekst: tekst
 99. Wijzigingswet Participatiewet, enz. (verplichten beschut werk, quotum arbeidsbeperkten en openstellen Praktijkroute)
  Artikel: II
 100. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: V
 101. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XIV
 102. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: V
 103. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina