Wet financiering sociale verzekeringen

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 93

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2019
  Artikel: 2
 2. Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 3. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 1:3
 4. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 5. Ziektewet
  Artikel: 60

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 32b, 82a
Terug naar begin van de pagina