Wet financiering sociale verzekeringen

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 91

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2011
 2. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012
 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor de Sociale Verzekeringsbank
 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
 6. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
 7. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016
 11. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
 12. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2018
 13. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren AWBZ 2014
 14. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
 15. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
 16. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
 17. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2011
 18. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012
 19. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2013
 20. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2010
 21. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010
 22. Besluit langdurige zorg
 23. Besluit Wfsv
 24. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2009
 25. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2009
 26. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 27. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 28. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 43
 2. Wet langdurige zorg
  Artikel: 9.1.3
 3. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 4

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 32b, 82a
Terug naar begin van de pagina