Wet financiering sociale verzekeringen

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 87a

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikelen: 2, 3
 2. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.5
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 83
 4. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 4

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 32b, 82a
Terug naar begin van de pagina