Wet financiering sociale verzekeringen

Geldend van 01-02-2017 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWfsv
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0017745
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2011
 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013
 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
 6. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015
 7. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren AWBZ 2014
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
 11. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
 12. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
 13. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2011
 14. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012
 15. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2013
 16. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2010
 17. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010
 18. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
 19. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2008
 20. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2009
 21. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2010
 22. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011
 23. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2012
 24. Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007
 25. Besluit gedifferentieerde premie WGA 2013
 26. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2014
 27. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2015
 28. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2016
 29. Besluit gedifferentieerde premie Whk 2017
 30. Besluit langdurige zorg
 31. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007
 32. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008
 33. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2009
 34. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010
 35. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2011
 36. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2012
 37. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013
 38. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2014
 39. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2015
 40. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016
 41. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017
 42. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2006
 43. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2007
 44. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2008
 45. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2009
 46. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010
 47. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2011
 48. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2012
 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2013
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2014
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2015
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2016
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2017
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
 59. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
 60. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
 61. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014
 62. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2015
 63. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2016
 64. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017
 65. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
 66. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008
 67. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009
 68. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2010
 69. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011
 70. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012
 71. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013
 72. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014
 73. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015
 74. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016
 75. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017
 76. Besluit vaststelling gewijzigde lastenplafonds sectorfondsen 2009
 77. Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2007
 78. Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2008
 79. Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2010
 80. Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2011
 81. Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2012
 82. Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2013
 83. Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2014
 84. Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2015
 85. Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2016
 86. Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2017
 87. Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006
 88. Besluit vaststelling sectorpremies 2007
 89. Besluit vaststelling sectorpremies 2008
 90. Besluit vaststelling sectorpremies 2009
 91. Besluit vaststelling sectorpremies 2010
 92. Besluit vaststelling sectorpremies 2011
 93. Besluit vaststelling sectorpremies 2012
 94. Besluit vaststelling sectorpremies 2013
 95. Besluit vaststelling sectorpremies 2014
 96. Besluit vaststelling sectorpremies 2015
 97. Besluit vaststelling sectorpremies 2016
 98. Besluit vaststelling sectorpremies 2017
 99. Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2006
 100. Besluit Wfsv
 101. Interimbesluit forensische zorg
 102. Liquiditeitsregeling Centrale Sociale Verzekeringsfondsen
 103. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2009
 104. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2009
 105. Regeling financiering bijstand buitenland
 106. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
 107. Regeling SUWI
 108. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
 109. Regeling vaststelling bijdragen kosten heffingskortingen 2009
 110. Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen
 111. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006
 112. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007
 113. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008
 114. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2009
 115. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2010
 116. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011
 117. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012
 118. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2013
 119. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2014
 120. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2015
 121. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2016
 122. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2017
 123. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
 124. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
 125. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
 126. Regeling vaststelling rijksbijdrage kosten heffingskortingen 2017
 127. Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en bijzondere rijksbijdrage Nabestaandenfonds 2017
 128. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 129. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 130. Regeling Wfsv
 131. Regels UWV voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers
 132. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
 133. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
 134. Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
 135. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
 136. SZW-intrekkingsregeling 2008
 137. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 138. Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997
 139. Verzamelbesluit SZW 2017
 140. Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
 141. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 142. Wijzigingsregeling Regeling Wfsv (inwerkingtreding Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)
 143. Wijzigingsregeling Regeling Wfsv, enz. (vereenvoudiging verantwoording en afdracht uitvoeringskosten van enkele begrotingsgefinancierde regelingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: VIII
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 49
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 9
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 1, 13
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:21
 6. Belastingplan 2005
  Artikel: XXXI
 7. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1, 5.13
 8. Besluit Wfsv
  Artikel: 1.1
 9. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21a
 10. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 2:2
 11. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel: 1
 12. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21a
 13. Besluit houdende beperking van een uitkering krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht 1948, Stb. I 543
  Artikel: 4
 14. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 3, 13
  Bijlage: 1
 15. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikel: 1
 16. Circulaire Percentage WGA-premieverhaal 2010 (commissarissen van de Koningin)
  Tekst: tekst
 17. Circulaire Percentage WGA-premieverhaal 2010 (voorzitters waterschappen)
  Tekst: tekst
 18. Circulaire WGA premieverhaal 2010
  Tekst: tekst
 19. Circulaire WGA-premieverhaal naar 0,0%
  Tekst: tekst
 20. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 21. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2008
  Tekst: tekst
 22. Circulaire Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2012 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 23. Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede WGA-premie burgemeesters
  Tekst: tekst
 24. Circulaire herzien percentage WGA-premieverhaal 2010
  Tekst: tekst
 25. Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009
  Tekst: tekst
 26. Circulaire wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2011 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 27. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 28. Inkomstenbelasting, fiscale partnerregeling en heffingskortingen
  Tekst: tekst
 29. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: VI
 30. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 43, 44, 47, 49, 51
 31. Loonheffingen, correctieverplichting
  Tekst: tekst
 32. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 33. Participatiewet
  Artikel: 2
 34. Regeling SUWI
  Artikel: 1.1
 35. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 2.5, 4.1
 36. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 37. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikelen: 6, 13
 38. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel: 4
 39. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
  Artikel: 1
 40. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 41. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
  Artikel: 1
 42. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
  Artikel: 1
 43. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
  Artikel: 1
 44. Regeling verstrekking jaarloongegevens 2006
  Artikel: 1
 45. Regeling verstrekking jaarloongegevens 2007
  Artikel: 1
 46. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.3.1
 47. Regels UWV voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers
  Artikel: 1
 48. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: VIII
 49. SZW-intrekkingsregeling 2008
 50. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 51. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikelen: 10, 10a
 52. Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie
  Artikel: 3.3
 53. Toeslagenwet
  Artikel: 15
 54. Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikel: 6
 55. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 4
 56. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
  Artikel: 6
 57. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 45a
 58. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Bijlage: bijlage
 59. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: VIII
 60. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: XIII, XXVII
 61. Verzamelwet SZW 2013
  Artikelen: XIII, XXVIII
 62. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XVII
 63. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XVII
 64. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XIX
 65. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XII
 66. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: VI
 67. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 68. Werkloosheidswet
  Artikel: 66
 69. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.5, 2.14, 2.18
 70. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikelen: 6, 8
 71. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: II
 72. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 12
 73. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 16
 74. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 11
 75. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: IV
 76. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 25
 77. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 25
 78. Wet langdurige zorg
  Artikel: 11.2.4
 79. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Hoofdstuk: 6
 80. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 84
 81. Wet op de Sociaal-Economische Raad
  Artikel: 54
 82. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 27
 83. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: VII
 84. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 33, 61, 73
 85. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 86. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: II
 87. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: VIIIb
 88. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: VII
 89. Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2010 sector Rijk
  Tekst: tekst
 90. Wijzigingswet Participatiewet, enz. (verplichten beschut werk, quotum arbeidsbeperkten en openstellen Praktijkroute)
  Artikel: II
 91. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: V
 92. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XIV
 93. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: V
Terug naar begin van de pagina