Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina