Vaststellingsbesluit subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Matra Doelbijdragen)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-12-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 16 december 2004, nr. DZO-UM/1478/2004, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Matra Doelbijdragen)

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3 en 2.1.4, onder a, b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2005 tot en met 30 juni 2005 voor het Matra Doelbijdragenprogramma het volgende subsidieplafond: € 0,– (nul euro).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken ,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

P.P. van Wulfften Palthe

Terug naar begin van de pagina