Vaststellingsbesluit vergoedingen Adviescommissie SKE

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geldend van 01-02-2005 t/m 31-01-2006

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie SKE

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2006]

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie kennisexploitatie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 249,58.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie kennisexploitatie ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2006]

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie ontvangen alle leden van de Adviescommissie kennisexploitatie jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 2 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal voor Ondernemen en Innovatie

,

Chr.P. Buijink

Terug naar begin van de pagina