Instemmingsbesluit landsverordening Nederlandse Antillen (wijziging Staatsregeling Nederlandse Antillen)

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-02-2005 t/m heden

Besluit van 15 december 2004, houdende instemming met de landsverordening van de Nederlandse Antillen van 16 september 2004 tot wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 13 december 2004, 2004-0000046628, CZW/WSG;

Gelet op artikel 44 van het Statuut voor het Koninkrijk;

Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met de landsverordening van 16 september 2004 tot wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen wordt ingestemd.

Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 2004

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,

Th. C. de Graaf

Uitgegeven de negenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven