Regeling vergoedingen OPTA 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 16-12-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 december 2004, nr.WJZ 4081135, houdende regels inzake de vaststelling van vergoedingen voor werkzaamheden en diensten van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit voor 2005 (Regeling vergoedingen OPTA 2005)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De vergoedingen voor de kosten van de navolgende categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten van het college zijn voor 2005:

 

Categorie

Vergoeding voor registratie/ vergunning

Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht

1

Het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk voor

   
 

• telefonie via een vast netwerk

€ 500

€ 2.840

 

• telefonie via een vast netwerk in geval van aanmerkelijke marktmacht, als bedoeld in artikel 6.4 van de wet, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002

 

€ 1.705.000

 

• telefonie via een netwerk per satelliet

€ 500

€ 2.840

 

• telefonie via een mobiel netwerk zonder eigen frequenties

€ 500

€ 2.840

 

• telefonie via een mobiel netwerk in geval van aanmerkelijke marktmacht, als bedoeld in artikel 6.4 van de wet, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002

 

€ 568.000

 

• datacommunicatie via een vast netwerk

€ 500

€ 2.840

 

• datacommunicatie via een mobiel netwerk

€ 500

€ 2.840

 

• het verspreiden van programma’s via een vast netwerk

€ 500

 
 

• het verspreiden van programma’s via een vast netwerk met 1000 of meer aansluitingen, per aansluiting

 

€ 0,27

 

• het verspreiden van programma’s via een netwerk met frequenties

€ 500

€ 2.840

2

Het aanbieden van een openbare elektronische communicatiedienst voor

   
 

• telefonie via een vast netwerk

€ 500

€ 4.040

 

• telefonie via een vast netwerk in geval van aanmerkelijke marktmacht, als bedoeld in artikel 6.4 van de wet, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002

 

€ 3.114.000

 

• telefonie via een netwerk per satelliet

€ 500

€ 4.040

 

• telefonie via een mobiel netwerk

€ 500

€ 4.040

 

• telefonie via een mobiel netwerk in geval van aanmerkelijke marktmacht, als bedoeld in artikel 6.4 van de wet, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002

 

€ 1.038.000

 

• datacommunicatie via een vast netwerk

€ 500

€ 4.040

 

• datacommunicatie via een mobiel netwerk

€ 500

€ 4.040

 

• huurlijnen

€ 500

€ 11.000

 

• huurlijnen in geval van aanmerkelijke marktmacht, als bedoeld in artikel 7.2 van de wet, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002

 

€ 85.000

 

• huurlijnen in geval van aanmerkelijke marktmacht, als bedoeld in artikel 6.4 van de wet, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002

 

€ 510.000

 

• telefonie via een mobiel netwerk in geval van aanmerkelijke marktmacht, als bedoeld in artikel 6a.2 van de wet, op de wholesalemarkt voor gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken

 

€ 6.550

3

Het aanbieden van een systeem voor voorwaardelijke toegang

   
 

• per systeem

€ 500

 
 

• per abonnee vanaf 1000 of meer abonnees per systeem

 

€ 0,69

4

Elektronische communicatienetwerken per vergunning voor

   
 

• GSM 1 en 2

 

€ 101.000

 

• DCS 1800 (GSM A en B landelijk)

 

€ 101.000

 

• DCS 1800 (16 regionale vergunningen)

 

€ 6.310

 

• TETRA (Digitaal mobiel netwerk)

 

€ 6.310

5

Concessie Post

 

€ 488.000

6

Het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek (TTP-diensten)

   
 

• betreffende de certificatiedienstverlener die in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet:

per certificatiedienstverlener

per aan het publiek afgegeven certificaat

€ 500

€ 1

 

• betreffende de certificatiedienstverlener die niet in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet:

per certificatiedienstverlener

per aan het publiek afgegeven certificaat

€ 3.000

€ 2

 

Categorie

Vergoeding voor toekennen dan wel reserveren

Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht

7

Informatienummers als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten, met een lengte van acht cijfers of minder

   
 

• per toegekend nummer

€ 75

€ 70

8

Informatienummers als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten, met een lengte van meer dan acht cijfers

   
 

• per toegekend nummer

€ 20

€ 20

 

• per gereserveerd nummer

€ 20

€ 10

9

Nummers VPN als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten

   
 

• per toegekende VPN code

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerde VPN code

€ 400

€ 100

10

Nummers als bedoeld in het Nummerplan voor pakket en circuitgeschakelde datadiensten (DNIC’s), per 1/10 DNIC:

   
 

• per toegekende 1/10 DNIC

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerde 1/10 DNIC

€ 400

€ 100

11

Nummers als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten:

   
 

• per toegekend carrier selectienummer

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd carrier selectienummer

€ 400

€ 100

 

• per toegekend nummer voor toegang internet

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd nummer voor toegang internet

€ 400

€ 100

 

• per toegekend nummer voor videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd nummer voor videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

€ 400

€ 100

 

• per toegekend netwerkintern nummer voor routeren en testen

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd netwerkintern nummer voor routeren en testen

€ 400

€ 100

 

• per toegekend geharmoniseerd Europees kort nummer

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd geharmoniseerd Europees kort nummer

€ 400

€ 100

 

• per toegekend geharmoniseerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd geharmoniseerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 400

€ 100

 

• per toegekend nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 400

€ 100

 

• per toegekend geharmoniseerd nummer voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd geharmoniseerd nummer voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

€ 400

€ 100

 

• per toegekend nummer voor routering naar nummers in de Europese telefoonruimte

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd nummer voor routering naar nummers in de Europese telefoonruimte

€ 400

€ 100

 

• per 100 toegekende nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen

€ 45

€ 20

 

• per 1000 toegekende, hierna genoemde nummers:

geografische nummers, nummers voor mobiele telefonie, nummers voor persoonlijke assistent-diensten, nummers voor semafonie, waarbij een minimumbedrag van € 120,– verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 100,– voor het toezicht

€ 12

€ 10

 

• per 1000 gereserveerde, hierna genoemde nummers:

geografische nummers, nummers voor mobiele telefonie, nummers voor persoonlijke assistent-diensten, nummers voor semafonie, waarbij een minimumbedrag van € 120,– verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 50,– voor het toezicht

€ 12

€ 5

12

Nummers als bedoeld in het Nummerplan internationale signaleringscodes:

   
 

• per toegekend ISPC nummer

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd ISPC nummer

€ 400

€ 100

13

Nummers als bedoeld in het Nummerplan

Transitnetwerk signaleringspuntcodes:

   
 

• per 8 toegekende TSPC nummers

€ 400

€ 200

 

• per 8 gereserveerde TSPC nummers

€ 400

€ 100

14

Nummers als bedoeld in het Nummerplan

Mobiele Netwerk Codes:

   
 

• per toegekend MNC nummer

€ 400

€ 200

 

• per gereserveerd MNC nummer

€ 400

€ 100

15

Nummers als bedoeld in het Nummerplan voor telexdiensten

   
 

• per 1000 toegekende nummers voor telexdiensten, waarbij een minimumbedrag van € 120,– verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 100 voor het toezicht

€ 12

€ 10

 

• per 1000 gereserveerde nummers voor telexdiensten, waarbij een minimumbedrag van € 120,– verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 50,– voor het toezicht

€ 12

€ 5

 

Categorie

Vergoeding voor de wijziging

 

16

Het wijzigen van het besluit tot reserveren in een besluit tot toekennen:

   
 

• per informatienummer met een lengte van meer dan 8 cijfers

€ 10

 
 

• per VPN code

€ 100

 
 

• per 1/10 DNIC

€ 100

 
 

• per carrier selectienummer

€ 100

 
 

• per nummer voor de toegang tot internet

€ 100

 
 

• per nummer voor videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

€ 100

 
 

• per netwerkintern nummer voor routeren en testen

€ 100

 
 

• per geharmoniseerd Europees kort nummer

€ 100

 
 

• per geharmoniseerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 100

 
 

• per nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 100

 
 

• per geharmoniseerd nummer voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

€ 100

 
 

• per nummer voor routering naar nummers in de Europese telefoonruimte

€ 100

 
 

• per 1000 geografische nummers, nummers voor mobiele telefonie, nummers voor persoonlijke assistentdiensten, nummers voor semafonie met een minimumbedrag van € 50,-

€ 5

 
 

• per ISPC nummer

€ 100

 
 

• per groep van 8 TSPC nummers

€ 100

 
 

• per MNC nummer

€ 100

 
 

• per 1000 nummers voor telexdiensten met een minimumbedrag van € 50,-

€ 5

 
 

Categorie

Vergoeding voor de spoed-behandeling

 

17

Per spoedbehandeling van een nummeraanvraag

€ 550

 
 

Categorie

Vergoeding voor veiling/loting

 

18

Entreegeld voor

• veiling

• loting

€ 200

€ 200

 

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De jaarlijkse vergoedingen voor het toezicht genoemd in artikel 1, inzake de registratie voor het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk bestemd voor het verspreiden van programma’s via een vast netwerk, voor het aanbieden van een systeem voor voorwaardelijke toegang, alsmede voor het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek worden over het eerste jaar van registratie berekend over het aantal aansluitingen, het aantal abonnees, respectievelijk het aantal aan het publiek afgegeven certificaten per datum van registratie bij het college. Indien registratie heeft plaatsgevonden vóór 2005 geldt 1 januari 2005 als de peildatum voor het vaststellen van het aantal aansluitingen, abonnees respectievelijk aan het publiek afgegeven certificaten waarover de jaarlijkse vergoeding voor het toezicht moet worden voldaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De vergoeding voor werkzaamheden of diensten voor registratie, genoemd in artikel 1 onder de categorieën en subcategorieën 1 tot en met 3 en 6, alsmede de vergoedingen, bedoeld in artikel 3, behoeven door degene die de vergoeding verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, wordt door het college bekend gemaakt door middel van ter inzage legging ten kantore van het college.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling vergoedingen OPTA 2004 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2004 zijn verricht.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen OPTA 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina