Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 31-12-2004 t/m 31-12-2004

Regeling houdende vaststelling van de tarieven voor de vergoeding over het kalenderjaar 2005 ter zake van het gebruik van spoorweginfrastructuur (Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2005)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Het tarief per treinkilometer bedraagt voor het kalenderjaar 2005 € 1,0756.

  • 2 Het tarief per keer dat een station van categorie 1 wordt aangedaan bedraagt voor het kalenderjaar 2005 € 4,2055.

  • 3 Het tarief per keer dat een station van categorie 2 wordt aangedaan bedraagt voor het kalenderjaar 2005 € 0,9451.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina