Besluit overdracht zorg voor beleid inzake biociden

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 16-10-2007

Besluit van 14 december 2004, houdende de overdracht van de zorg voor het beleid inzake biociden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 9 december 2004, nr. 04M470416;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 17-10-2007]

  • 2 Het beleid, bedoeld in het eerste lid, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2

[Vervallen per 17-10-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2004

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken ,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de achtentwintigste december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina