Besluit vaststelling subsidieplafond 2005 Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake KAP, KNIP en PCAP

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 23-12-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 14 december 2004, nr. PRA/JBZ/221/04, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake Matra- Kleine Ambassade Projecten (KAP), Matra- Kleine Natuurbeheer Initiatieven projecten (KNIP) en Programma Culturele Ambassade projecten (PCAP)

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6 en 2.1.3 en 2.1.4 en 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3. en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van Matra- Kleine Ambassade Projectengeldt voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 een subsidieplafond van € 154.000,00 (zegge hondervierenvijftigduizend euro) voor subsidieverlening namens de staatssecretaris door de Nederlandse vertegenwoordiging in Praag.

  • 2 Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3. en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van Matra- Kleine Natuurbeheer Initiatieven projecten geldt voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 een subsidieplafond van € 15.000,00 (vijftienduizend euro) voor subsidieverlening namens de staatssecretaris door de Nederlandse vertegenwoordiging in Praag.

  • 3 Voor subsidiering op grond van de artikelen 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van Matra Programma Culturele Ambassade projecten geldt voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 een subsidieplafond van € 60.000,00 (zestigduizend euro) voor subsidieverlening namens de staatssecretaris door de Nederlandse vertegenwoordiging in Praag.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris voor Europese Zaken

,
namens deze:

Harer Majesteits Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur in de Tsjechische Republiek

,

I.L. van Veldhuizen-Rothenbücher

Terug naar begin van de pagina