Regeling vaststelling subsidieplafond 2005 Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 23-12-2004 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 december 2004, nr. WJZ 4072225, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2005 van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina