Goedkeuringsbesluit Reglement Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Geldend van 14-12-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2004, nr. 5324255/04/6, houdende goedkeuring van het reglement van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting;

Besluiten:

Het in de bijlage bij dit besluit vervatte reglement van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting betreffende het verzamelen, bewaren, beheren en het op verzoek verstrekken van de gegevens, het verschaffen van voorlichting en het zorgdragen voor de begeleiding bij de verstrekking van de gegevens, als bedoeld in de artikelen 2, 4 en 7 van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, goed te keuren.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina