Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-09-2009 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2004, nr. AI/AMF/04/82845, houdende aanwijzing van de ambtenaar bevoegd tot het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van SZW-wetgeving (Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004)

§ 2. Wijziging en intrekking andere regelgeving

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt met toelichting geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

Den Haag, 13 december 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina