Intrekkingsregeling Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 13 december 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2004/84086, houdende intrekking van de Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders in verband met de inwerkingtreding van de Wet kinderopvang

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel I

  • 2 De regeling, genoemd in het eerste lid, zoals deze luidde voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op de afwikkeling van de subsidie, verleend op grond van die regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina