Regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie, Directie Toegang Rechtsbestel, van 13 december 2004, nr. 5323517/04/DTR, houdende wijziging van de inkomensgrenzen en eigen bijdragen (regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdrage de Wet op de rechtsbijstand 2005)

De Minister van Justitie,

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2004

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina