Rijksbesluit Onderzoeksraad voor veiligheid

Geraadpleegd op 22-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 12-10-2005.
Geldend van 12-10-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 8

Informatie geldend op 12-10-2005

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 12-10-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2005 Nieuwe-regeling 10-12-2004 Stb. 2004, 679 06-01-2005 Stb. 2005, 20 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in werking treedt.1)
Naar boven